Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TIETOSUOJASELOSESTA

1. Rekisterinpitäjä
Revcom
Y-tunnus: 2601647-3
Satamasaarentie 10A C 2740
0980 Helsinki, SUOMI

Puh. 0415370549

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Dmitri Dvorak

Puh. 0415370549
e-mail: info@ovilista.fi

3. Tietojen käyttötarkoitus

Tilattujen tuotteiden toimittaminen ja tilattujen palveluiden toteuttaminen ja
laskutus

- Etu- ja sukunimi,osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite tilattujen tuotteiden toimittamista varten.
- Puhelinnumero: otamme yhteyttä puhelimitse, mikäli tilattujen tuotteiden toimituksenonnistuminen tai tilatun palvelun toteuttaminen niin vaativat.
- Sähköpostiosoite: lähetämme tilausvahvistuksen ja kuitin sähköpostitse, sekä otamme tarpeen vaatiessa yhteyttä tilauksen toimittamiseen taitoteuttamiseen liittyvissä asioissa.
- Yrityksen nimi, Y-tunnus ja laskutusosoite: laskutustarkoituksiin, kun kyseessä on yritysasiakas.

Markkinointiviestintä ja asiakassuhteen hoito
- Jos meille annettu markkinointilupa, voimme jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota sähköpostitse ja tekstiviestitse.
- ovilista.fi -verkkosivuston käytettävyyden parantaminen ja sisällön parantaminen ja viestinnän kohdentaminen.

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirtää tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää ovilista.fi-verkkokaupan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee ovilista.fi verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella.

6. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muinteknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain Revcom henkilöstölläja valtuuttamilla henkilöillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussatilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää ovilista.fi-verkkokaupan omissa
rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille
tahoille. ovilista.fi-verkkokaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin
sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä
erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja
suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla
siitä ovilista.fi-verkkokaupan asiakaspalveluun, sähköpostitse info@ovilista.fi


7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

- tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon korjaamista ja täydentämistä

- vaatia henkilötietojensa poistamista

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin ko.
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin ko. henkilötietojen käsittelyperusteena on Revcomin oikeutettu etu

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.
Voimme kieltäytyä pyynnöstä toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:njäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa hänen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee, mikäli katsoo, että emme ole käsitelleet hänen henkilötietojaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:
Revcom
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Dmitri Dvorak
Satamasaarentie 10A C 274,
00980 Helsinki, SUOMI
tai sähköpostitse : info@ovilista.fi

Revcom vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole
erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla.